متقاضیان گرامی در رزرو آنلاین دوره آراد لرن می توانید با  پیش ثبت نام ، در لیست رزرو دوره مورد نظر خود قرار گیرید.

قابل توجه متقاضیان گرامی رزرو به منزله ثبت نام نهایی نمی باشد و تنها می توانید از زمان شروع دوره اطلاع حاصل نماید.

تنها زمانی ثبت نام شما نهایی می گردد که از قسمت ثبت نام آنلاین پرداخت هزینه صورت گیرد.